Seminars

Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

SEMINÁR  Z FYZIKY  KONDENZOVANÝCH  LÁTOK
(letný semester, akademický rok 2023/2024)

22.2.
Mgr. Pavlo Baloh, Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
„Influence of low-frequency vibration modes and presence of Boson peak on transport, relaxation and thermodynamic properties in selected amorphous systems“

7.3.
Mgr. Robert Maciaszek, Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
„Vplyv povrchovej úpravy feromagnetických častíc na vlastnosti magneticky mäkkých kompozitov“

21.3.
Mgr. Petro Danylchenko, Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
„Štúdium kvantových procesov vo vybraných nízkorozmerných magnetoch v mezopórovitej silike s rôznou rozmernosťou“

4.4.
Prof. Davide Peddis, Department of Chemistry and Industrial Chemistry, University of Genova, Genova, Italy, t. b. a.
„Design of advanced magnetic nano-architecture“

11.4.
RNDr. Dóra Zalka, Ústav materiálového výskumu SAV
„Bioderived Materials Exert Strong Influence on Li-S Battery Performance“

2.5.
Mgr. Alexander Podopryhora, Ústav experimentálnej fyziky SAV
„Bose – Einstein condensation of magnons in supefluid 3He-B as quantum resonant amplifier“

16.5.
Mgr. Anastasiia Doroshenko, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
„Experimentálne štúdium nízkoenergetických stavov kvantových magnetických systémov“

Semináre  sa konajú vždy v uvedených termínoch v Aule prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum, SA1A1/P1) na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, o 13.30.  hod.           
Close Menu