Seminars

Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
SEMINÁR  Z FYZIKY  KONDENZOVANÝCH  LÁTOK
(letný semester, akademický rok 2022/2023)

23.2.
Dr. K. Výborný, Fyzikální ústav ČAV, Praha
“Antiferromagnetic Mn-based materials: making a case for effective models”

9.3.
Mgr. Lucia Fečová, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
„Vplyv anizotropie na magnetizačné procesy v tenkých magnetických drôtoch“

Mgr. Olga Vinnik, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
” Interplay of the spin and lattice dimensionality in the quantum processes in the selected quantum magnets with extremely high measure of spatial anisotropy of exchange coupling.”
 
23.3.
Mgr. Ľuboš Nagy, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
„Vplyv štruktúrnych parametrov a syntetických postupov na magnetické vlastnosti CoFe2O4 nanočastíc“

RNDr. Mária Holub, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
„Magnetic relaxation in low-dimensional molecular magnets“

30.3.
Mgr. Michal Varga, Technologicko-inovačný park UPJŠ
„Príprava a charakterizácia funkčných tenkých vrstiev a nanodrôtov pomocou elektrochemickej depozície“

Mgr. Daria Yudina, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
“Štúdium vzájomných vzťahov štruktúry neusporiadaných materiálov a ich vlastností metódami rozptylu röntgenového žiarenia”

13.4.
Mgr. Sviatoslav Vovk, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
„The influence of temperature on electro-magnetic properties of soft magnetic composites“

Renáta Bodnárová, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
„Progresívne materiály pre vodíkovú ekonomiku“

27.4.
RNDr. Gabriel Pristáš, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV,
„Superconductivity in high entropy alloy thin films – impact of thickness and external pressure“

4.5.
Daniela Kožejová, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
„Magnetické mikrodrôty pre biomedicínske aplikácie“

Limpat Nulandaya, Ústav materiálového výzkumu SAV
“Microwires with shape memory effect”

11.5.
Žaneta Fabriciová, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
„Magnetické vlastnosti nanočasticových systémov CoFe2O4“

Ilia Kozin, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
„Experimentálne štúdium magnetických vlastností nízkorozmerných systémov so spinom ½”

Semináre  sa konajú vždy v uvedených termínoch v Aule prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum, SA1A1/P1) na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, o 13.30.  hod.           
Close Menu